RECYTATORSKI I PLASTYCZNY KONKURS DLA PODKARPACKICH PRZEDSZKOLI - 28.06.2014 Drukuj
Wpisany przez Dyrekcja   
piątek, 16 maja 2014 11:50

 

Konkurs dla podkarpackich przedszkoli

Zapraszamy dzieci i nauczycieli podkarpackich przedszkoli do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym pt. „Jak spędzam wolny czas z moją rodziną”  oraz recytatorskim pt:
„Wiersz dla Mamy i Taty”.

Przewidujemy wyróżnienia i nagrody dla dzieci i nauczycieli. Kliknij "więcej"  aby zapoznać się z regulaminem konkursu.


Organizator: Niepubliczne Przedszkole Radosne Słoneczko w Rzeszowie,

ul. Władysława Stanio 15, 35-330 Rzeszów

Sponsorzy: Niepubliczne Przedszkole Radosne Słoneczko w Rzeszowie, Galeria Rzeszów, AirRes Sp. z o.o, Studiografic.pl
Patron medialny imprezy: NOWINY24, Gazeta Codzienna NOWINY

 

 

Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Jak spędzam wolny czas z moją rodziną”

§ 1. Cele konkursu:
 1. Pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci,
 2. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
 3. Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych,
 4. Propagowanie wartości rodzinnych.
 5. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
§ 2. Informacje ogólne:

 1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 20.05.2014r. i trwać będzie do 16.06.2014r.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: "Jak spędzam wolny czas z moją rodziną".
 3. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat z województwa podkarpackiego.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, lub A3 dowolną techniką płaską.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację jej wizerunku w prasie i Internecie w celu promowania konkursu oraz placówki.
 4. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz przedszkola.
 5. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko wychowawcy lub rodzica, nazwa i adres przedszkola, tel. kontaktowy.
 7. Prace należy nadsyłać do dnia 16.06.2014r. na adres:
Niepubliczne Przedszkole Radosne Słoneczko w Rzeszowie
ul. Władysława Stanio 15, 35-330 Rzeszów
z dopiskiem "Konkurs plastyczny".

§ 4. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, kreatywność, twórcze rozwiązania plastyczne, walory estetyczne.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.06.2014r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród w dniu 28.06.2014r. do Galerii Rzeszów al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
 5. Wystawa prac konkursowych odbędzie w dniu 28.06.2014 w Galerii Rzeszów al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
 6. Laureaci i wyróżnieni z każdej grupy wiekowej otrzymają nagrody – niespodzianki.
 7. Dla wychowawców dzieci zajmujących I miejsca przewidziana jest nagroda w postaci lotu zapoznawczego wokół Rzeszowa samolotem Tecnam P2008JC sponsorowanego przez Szkołę Lotniczą AirRes Sp. z o.o.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Organizator: Niepubliczne Przedszkole Radosne Słoneczko w Rzeszowie,
ul. Władysława Stanio 15, 35-330 Rzeszów

Sponsorzy: Niepubliczne Przedszkole Radosne Słoneczko w Rzeszowie, Galeria Rzeszów, AirRes Sp. z o.o, Studiografic.pl
Patronat medialny: Nowiny24, Gazeta Codzienna NOWINY

Regulamin konkursu recytatorskiego
pt. „Wiersz dla Mamy i Taty”


§ 1. Cele konkursu:
 1. Ukazanie piękna języka polskiego,
 2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na słowo poetyckie,
 3. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 4. Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości dzieci,
 5. Zachęcanie dzieci do występów dzieci na scenie,
 6. Odkrywanie, rozwijanie i prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci.
§ 2. Informacje ogólne:

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 28.06.2014r. w Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
 2. Temat konkursu brzmi: Wiersz dla Mamy i Taty” .
 3. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat z województwa podkarpackiego.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. W konkursie recytatorskim mogą  brać udział dzieci, które prześlą zgłoszenie konkursowe: Załącznik nr.1 (Pobierz załącznik - Imię  i Nazwisko, wiek dziecka, adres placówki oświatowej, Imię i Nazwisko wychowawcy, zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu) do dnia 20.06.2014r. uzupełniony załącznik wyślij drogą elektroniczną na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Każda placówka może zgłosić do konkursu 1 osobę z każdej grupy wiekowej (pierwsza grupa wiekowa 3-4-latki, druga grupa wiekowa 5-6-latki).
§ 4. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród uczestników konkursu zwycięzcę i laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny
 • dobór repertuaru
 • dykcja
 • interpretacja
 • skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu tj. 28.06.2014r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
 2. Laureaci i wyróżnieni z każdej grupy wiekowej otrzymają nagrody – niespodzianki.
 3. Dla wychowawców dzieci zajmujących I miejsca przewidziana jest nagroda w postaci lotu zapoznawczego wokół miasta Rzeszowa samolotem Tecnam P2008JC sponsorowanego przez Szkołę Lotniczą AirRes Sp. z o.o.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Poprawiony: poniedziałek, 30 czerwca 2014 13:25