Teatralizacja w przedszkolu Radosne Słoneczko w Rzeszowie Drukuj
Wpisany przez Dyrekcja   
sobota, 15 marca 2014 14:18

Dzieci, szczególnie w młodszym wieku mają wrodzoną potrzebę wyrażania się w różnych formach. Doskonałymi sposobami na wyzwolenie ich energii i umożliwienie im samodzielnego przeżywania ważnych wartości moralnych są zabawy w teatr.

Zajęcia teatralne w naszym przedszkolu prowadzone są tak, aby zainteresowały każdego przedszkolaka, dawały im dużo radości, a jednocześnie rozwijały ich ekspresję twórczą, wyobraźnię i fantazję.

Zajęcia teatralne dla przedszkolaków

Spotkania z teatrem prowadzone są w wielu formach. Dużą popularnością, szczególnie u najmłodszych cieszy się drama - metoda dydaktyczno-wychowawcza, dzięki której dzieci mają możliwość identyfikowania i utożsamiania się z lubianymi przez nich postaciami. Dzięki dramie nauczyciele przedstawiają problemy otaczającej rzeczywistości.

 

Zabawy pacynkami, kukiełkami, udział w spektaklach teatralnych, rozwija u wychowanków język, twórcze myślenie, jak i pamięć wzrokowo-ruchową.

W czasie spektakli teatralnych wystawianych w przedszkolu przez zawodowych aktorów dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata, gdyż każdy spektakl jest interaktywny.

Zajęcia teatralne inspirują dzieci do wystąpień w roli aktorów w różnych przedstawieniach przygotowywanych na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych razem z wychowawcami i kreowanych w obecności rodziców na imprezach i spotkaniach z udziałem rodziców.

 

Poprawiony: wtorek, 20 maja 2014 13:23